Bildweise

Mutter Natur | (c) Antje Münch-Lieblang

«Mutter Natur» (Juni 2009) | © Antje Münch-Lieblang


Lebensbaum | (c) Antje Münch-Lieblang

«Lebensbaum» (September 2009) | © Antje Münch-Lieblang


Mammae Maris | (c) Antje Münch-Lieblang

«Mammae Maris» (25. Juni 2010) | © Antje Münch-Lieblang